GDPR

AZ ADATKEZELŐ IDENTITÁSA ÉS ELÉRHETŐSÉGE:
 
 
 
Személyes adatait az Epadia Store s.r.o. kezeli,
 
Az adatkezelő elérhetőségei a következők: Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, SR
 
Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt
 
 
A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGI INDOKA
 
 
Személyes adatainak feldolgozásának jogi indoka, hogy Ön ezzel hozzájárulását adta az adatkezelőnek, a 6.cikk, (1) bekezdés a) pontja, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről értelmében.
 
 
A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA
 
 
Az Ön személyes adatainak feldolgozása célja az adódokumentumok (áruk vásárlására vonatkozó számlák), az üzleti kommunikáció és az adminisztrátor által az ön felé irányított egyéb marketing tevékenységek rögzítése.
A rendelet 22. cikke értelmében nincs automatikus egyedi döntéshozatal.
 
 
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSI IDŐTARTAMA
 
A személyes adatait az adminisztrátor 3 évig tárolja, de legkésőbb addig, amíg vissza nem vonják a személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulását (a feldolgozás céljából).
 
 
SZEMÉLYES ADATOK EGYÉB CÍMZETTJEI
 
 
Személyes adatainak egyéb címzettjei a Bohemiasoft s.r.o. (Webareal ehsop rendszerüzemeltető), Unihost s.r.o. (szerver adminisztrátor) és a Casablanca INT (adatközpont üzemeltető), a General Logistics Systems a.s., futárszolgálat, amely megrendelt áruk szállítását végzi.
 
 
AZ ADAT ALANYÁNAK JOGAI
 
A rendeletben meghatározott feltételek mellett Önnek joga van az adatkezelőtől hozzáférést kérni személyes adataihoz, a személyes adatainak helyesbítését vagy törlését, vagy a feldolgozás korlátozását, a személyes adatainak feldolgozására tiltakozási jogot, valamint a személyes adatainak továbbítására vonatkozó jogot.
 
Önnek joga van bármikor visszavonni az adatkezelő hozzájárulását személyes adatainak feldolgozásához. Ez azonban nem befolyásolja személyes adatainak a hozzájárulás visszavonása előtti feldolgozásának jogszerűségét. A személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulását visszavonhatja az info@epadia.sk e-mail címre.
Ha úgy gondolja, hogy személyes adatainak feldolgozása megsértette vagy sérti a rendeletet, akkor joga van többek között panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz.
 
Ön nem köteles személyes információt megadni. A személyes adatainak megadása nem jogi vagy szerződéses követelmény, semmiféle szerződéskötési kötelezettség sem.